Saturday, June 7, 2008

कोई तो बुलाए

1 comment:

Tanveer Farooqui said...

Asalme aaj jo kalakar navazejate hain ore apni tasveeron ki achchhi quimat pa rahe hain... un sab ke pichhe husain sahab ka ek bohot bada yogdan hai...lekin unke liye aawaz koi nahin uthata ?