Saturday, September 5, 2009

देह की माया

2 comments:

Anonymous said...

kisi hindi poet (mahila) ne kaha hai --- koi bhi purush stree ko dekh kar pariskrit hoota hi hai

promod gaikwad

idharsedekho said...

dear pramod thnx for reading my blog.yes i also belive that women enhanse the geogarphy of a man.
thanx